نهال ها به چه صورت ارسال میشود ؟ 

  • تمامی نهال ها با باربری ارسال می شود . ارسال با اتوبوس به مناطقی که با اتوبوس قابل ارسال است که منظور از ان به مراکز شهرهاست . پس یعنی اگر شخصی از روستایی از شهر ها نهالی خرید کنید ارسال نهال مرکز استان انجام میشود و ردبازار مسولیتی در قبال ان ندارد

بذر ها به چه صورت ارسال می شود ؟

  • تمامی بذر ها با پست سفارشی ارسال می شود . وهزینه فوقی که از شما کسر می شود هزینه خرید پاکت حباب دار و ارسال پست سفارش به منطقه شماست

استرداد کالا به چه صورت انجام می شود ؟ 

  • استرداد کالا (بذر) با دلایل منطقی بعد از دو روز قابل بازگشت است . استرداد کالا (نهال) اگر دلایل منطقی داشته باشد با کسر شده هزینه ارسال قابل بازگشت است . بعد از بازگشت کالا به ردبازار هزینه به فرد خریدار برگردانده می شود . 

خدمات پس از فروش در ردبازار وجود دارد ؟

  • بله " بدین شکل که اگر خریدار در طول کاشت و نگهداری دچار مشکل شد " می توانید با شماره تماس های موجود در سایت با ما در ارتباط باشید و ما به شما کمک می کنیم

خرید بالای یک میلیون تومان مجانی میباشد . آیا شامل نهال هم می شود؟

  • خیر . فقط خرید های بذر بالای یک میلیون تومان مجانی میباشد . نهال ها به صورت پس کرایه ارسال می شود و در ترمینال ان را دریافت می کنید .