بذر گل کاغذی

حالت نمایش:
نمایش سریع

نهال گل کاغذی سرخ آبی

(0)
73,000تومان

گل کاغذی  گل آذین شامل دسته های بزرگ و رنگین کمانی است که سه گل ساده مومی را احاطه کرده است. این گل بومی آمریکای جنوبی از برزیل از غرب به پرو و از جنوب به جنوب آرژانتین است..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی مصری بنفش

(0)
73,000تومان

گل کاغذی مصری بنفش گل آذین شامل دسته های بزرگ و رنگین کمانی است که سه گل ساده مومی را احاطه کرده است. این گل بومی آمریکای جنوبی از برزیل از غرب به پرو و از جنوب به جنوب آرژانتین است..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)