بذر گل کاغذی

حالت نمایش:
نمایش سریع

نهال گل کاغذی ابلق صورتی

(0)
360,000تومان

گل کاغذی  گل آذین شامل دسته های بزرگ و رنگین کمانی است که سه گل ساده مومی را احاطه کرده است. این گل بومی آمریکای جنوبی از برزیل از غرب به پرو و از جنوب به جنوب آرژانتین است..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی سرخ آبی

(2)
300,000تومان

گل کاغذی  گل آذین شامل دسته های بزرگ و رنگین کمانی است که سه گل ساده مومی را احاطه کرده است. این گل بومی آمریکای جنوبی از برزیل از غرب به پرو و از جنوب به جنوب آرژانتین است..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی سفید

(0)
300,000تومان

مناسب براب مناطق گرمسیری و معتدل و نیمه سردسیر..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی صورتی

(0)
300,000تومان

مناسب براب مناطق گرمسیری و معتدل و نیمه سردسیر..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی مصری بنفش

(1)
300,000تومان

گل کاغذی مصری بنفش گل آذین شامل دسته های بزرگ و رنگین کمانی است که سه گل ساده مومی را احاطه کرده است. این گل بومی آمریکای جنوبی از برزیل از غرب به پرو و از جنوب به جنوب آرژانتین است..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی نارنجی

(1)
350,000تومان

مناسب براب مناطق گرمسیری و معتدل و نیمه سردسیر..

نمایش سریع

نهال گل کاغذی پرپر

(0)
300,000تومان

گل کاغذی  گل آذین شامل دسته های بزرگ و رنگین کمانی است که سه گل ساده مومی را احاطه کرده است. این گل بومی آمریکای جنوبی از برزیل از غرب به پرو و از جنوب به جنوب آرژانتین استمناسب مناطق گرمسیری و معتدله..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)