نهال نارگیل

حالت نمایش:
نمایش سریع

نهال نارگیل رودخانه

(2)
5,200,000تومان

نهال نارگیل رودخانه در آب رشد می کنداین درختان داخل آب توانایی رشد دارند و می توانند هر سال تا 100 میوه تولید کنندتوانایی کاشت در مناطق دارای زمستان را ندارند..

نمایش سریع

نهال نارگیل عطری پاکوتاه

(0)
5,200,000تومان

نهال نارگیل پاکوتاه  تا ارتفاع 2 متر رشد می کنه با عطری شبیه به وانیل که در شیرنی پزی استفاده می شود و بسیار گران می باشد...

نمایش سریع

نهال نارگیل پاکوتاه

(0)
5,200,000تومان

نهال نارگیل پاکوتاه  سال آینده میوه میده و تا ارتفاع 2 متر رشد می کنهدر سال میتواند تا 200 میوه تولید کند . این درختان توانایی تحمل سرما زیر 10 درجه را ندارد..

نمایش سریع

نهال نارگیل پاکوتاه افریقایی

(0)
5,200,000تومان

نهال نارگیل پاکوتاه افریقاییاین درختان تا 2 متر رشد می کند و هر سال 300 میوه تولید می کند..

نمایش سریع

نهال نارگیل پاکوتاه زرد نایاب

(2)
5,200,000تومان

نهال نارگیل پاکوتاه زرد نایاباین درخت  تحمل سرما را ندارد ولی گرما را به خوبی تحمل می کنددرختان در سال می توانند تا 200 میوه تولید کندرشد کوتاهی دارند..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)